Bekymret finanskapital

Men lader forligspartierne sig ikke ryste af befolkningsoprøret og modstanden mod den førte liberalistiske politik, så er finanskapitalen nu blevet nervøs. I en ny redegørelse fra Den Europæiske centralbank ECB, udtrykkes der bekymring for de folkelige bevægelser.

På godt dansk står der, at folkets vilje udgør en trussel mod europæisk økonomi… de bekymres over, at nær halvdelen af befolkningerne i lande som Italien, Frankrig, Sverige og Tyskland efterlyser en folkeafstemning som Briternes om EU medlemsskabet.

ECB er bekymrede over, at modstanden kan forsinke ”strukturreformer”.

Det er netop ”strukturreformer” befolkningerne ikke mere vil finde sig i. Så der er kun ét at gøre: Forstærke kampen mod EU og de følagtige regeringers samfundsødelæggende politik. Den politik bekymrer nemlig befolkningerne, og nu gør de noget ved det.

Du kan læse hele artiklen her