Robert Griffith: Den herskende klasse sendt til tælling af Brexit

Robert Griffith er formand for Communist Party of Britain (CPB). Det kommunistiske parti havde kastet alle kræfter ind i kampen for BREXIT og var med til at stifte en alliance af venstreorienterede EU-modstandere.

Kommunisterne og hele venstrealliancen mod EU (Left Leave) kæmper for at få et parlamentsvalg i år.

I ”Left Leave” forventer vi, at Labour-lederen Jeremy Corbyn straks tager fat på at omsætte resultatet af folkeafstemningen til praktisk politik, siger Robert Griffith. Corbyn må fremlægge en plan for forhandlingerne med Bruxelles, og planen skal sikre, at forløbet omkring Storbritanniens udtræden af EU bliver god for britiske arbejdere og den almindelige befolkning. Og altså ikke handle om at sikre de britiske monopolers interesser, forklarer han.

– Hvis Jeremy Corbyn gør det, så står han til at vinde det kommende valg, vurderer kommunisternes formand, og tilføjer, at venstrefløjen og fagbevægelsen sideløbende må styrke kampen mod nedskæringer og privatiseringer. 

At der er penge nok blev bekræftet af chefen for Bank of England blot fire timer efter at BREXIT var en realitet. Nationalbankdirektøren lovede på tv 250 milliarder pund til bank- og finansverdenen for at stabilisere den usikre økonomiske situation på børserne i kølvandet på vælgernes beslutning om, at Storbritannien skal forlade EU.

– Men toppen i Labour og i britisk fagbevægelse må være overrasket. De bør studere resultaterne nøje. Resultaterne viser, at ønsket om at forlade EU og skrotte EU’s nedskæringspolitik er langt stærkere end de forstår. De er ude af trit med den britiske arbejder, lyder rådet til det socialdemokratiske Labour-parti og til britisk LO, som med undtagelse af tre fagforeninger anbefalede at blive i EU.

Brexit