Politisk udtalelse efter BREXIT

Kommunistisk Parti i Danmark udtrykker sin solidaritet med den britiske arbejderklasse. Det var den britiske arbejderklasse, der førte an i kampen for BREXIT, på trods af de skæmmekampagner som de store banker og finansielle institutioner samt den politiske elite gennemførte.

Det arbejdende folk i Storbritannien har sendt en rungende besked til London og Bruxelles, om at de har fået nok af angrebene på deres tilkæmpede rettigheder, og nok af at EU sætter storkapitalen interesser over alt andet. Det er en afvisning af den spændetrøje, som EU’s bankunion og finanspagt har medført. Den politiske og økonomiske strategi i EU er et angreb på arbejderklassen, og dens muligheder for selv at bestemme hvilken vej den vil gå i kampen mod kapitalismen.

EU er kapitalens poliske mekka, hvor alle tiltag, love og bekendtgørelser mv. har til hensigt at maksimere kapitalens profit på arbejderklassens bekostning. Det er derfor ikke muligt at reformere EU inde fra, da det strider direkte mod EU’s grundlæggende ide. Kampen mod EU skal føres som en kamp for at komme ud af EU.

Arbejderklassen i EU skal benytte lejligheden til at rejse krav om muligheden for selv at bestemme udviklingen i deres respektive lande. Arbejderklassen er nødt til at genvinde den nationale suverænitet.

I hele EU hilser millioner af arbejdere afstemningsresultatet velkomment. Kravet om afstemning i alle EU lande vil blive stillet, hvilket vil være begyndelsen til enden for EU, og dermed give bedre muligheder for arbejderklassens kamp for socialisme.

Vi opfordrer til en folkeafstemning her i Danmark om fortsat medlemskab af EU, kombineret med et stop for yderligere lovimplementering fra EU.

Vi kræver stop for de hemmelige forhandlinger mellem EU og USA vedrørende TTIP.

Det er tid til mobilisering af arbejderklassen, ikke bare mod EU men også mod kapitalismen.

Brexit