Bekæmp regeringens EU-dikterede planer

Knap er blækket blevet tørt efter 3-partsforhandlinger, før regeringen har fremlagt et finanslovforslag og en 2025 plan, der forringer arbejderklassens vilkår økonomisk og socialt.

Planen er et katalog over hvordan dem, der har meget, skal få mere og dem, der har lidt, skal have mindre. Altså en omvendt Robin Hood. Det var forventet. Planen skal også nok i en eller anden form blive vedtaget i Folketinget, da de fleste af tingets medlemmer jo synes at det er i orden at skære ned på de offentlige udgifter. Til gengæld synes de samme medlemmer af tinget, at de bedst stillede danskere betaler for meget i skat.

Regeringen ønsker markante lettelser af topskatten samt skatte- og afgiftslettelser til private virksomheder. Regeringen ønsker desuden at øge bevillingerne til oprustning og krig, til politiet og til efterretningstjenesterne.

Regningen betales ved en bred vifte af nedskæringer på blandt andet SU, en hævet folkepensionsalder og nye stramninger af flygtningepolitikken.

De historiske nedskæringer, som Lars Løkke Rasmussens regering allerede har gennemført på dagpenge, efterløn og kontanthjælp, er nu med til at skabe det økonomiske råderum for nye gaver til de bedst økonomisk stillede.

Kommunistisk Parti i Danmark mener ikke, at arbejderklassen skal betale for, at Kapitalen og virksomheder kan få et større økonomisk råderum. En sådan politik skaber endnu større ulighed.

Vi opfordrer derfor fagforeningerne, de unge under uddannelse, de arbejdsløse og pensionisterne til at tage initiativ til at lave landsomfattende strejker og demonstrationer mod regeringens politik.

Udsigt til en byge af angreb på arbejderklassen

Du kan læse videre her