Udtalelse om ny regering

Danmark har fået en ny regering – men politikken er ikke ny – tværtimod.

Regeringen består nu af de politiske partier, som repræsenterer den herskende klasse i Danmark:

  • Storbønderne
  • Finanskapitalen
  • Industrikapitalen

Den nye regering vil fortsætte og intensivere nedskæringspolitikken. Det er regeringens mål, at afvikle velfærden, at fortsætte privatiseringen af de offentlige velfærdsydelser, at standse den grønne udvikling, og at sænke skatte og afgifter for virksomheder og de bedst stillede.

Kampen mod den herskende klasses politik kan ikke vindes parlamentarisk.

Kommunistisk Parti i Danmark opfordrer til, at fagforeningerne massemobiliserer deres medlemmer og tager initiativ til at samle alle gode kræfter for en anden politik, som er i arbejderklassens interesse.