30 timers arbejdsuge – Mindste løn på 160 kr. i timen

Faglige krav

Fagbevægelsen har nu igennem længere tid stort set kun været involveret i defensive kampe – forsvaret mod forringelser af eksisterende rettigheder har været det væsentligste. Kommunisterne mener, at det er vigtigt, at arbejderklassen igen kommer i offensiven – at man tør stille offensive krav, der peger ud mod fremtiden.

Arbejdstid

Arbejdstiden er gennem de senere år sat op. Ikke ved primært at hæve den ugentlige arbejdstid, men først og fremmest ved at hæve antallet af år, den enkelte arbejder forventes at skulle arbejde. Arbejderklassen har historisk altid kæmpet for at sænke arbejdstiden. Alle krav om sænket arbejdstid er med tiden altid blevet opfyldt.

Arbejdstiden skal ned – ikke op. Derfor skal arbejderklassen rejse kravet om

30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation!

Kommunisterne har en række argumenter for at rejse kravet nu:

  • Mindre nedslidning betyder færre offentlige udgifter til de syge.
  • Afkortning af arbejdsdagen vil give bedre og mere regelmæssig produktion.
  • De største fremskridt for arbejdsmiljøet er sket ved nedsættelse af arbejdstiden.
  • Et arbejdsmarked der rummer flere dvs. færre på passiv forsørgelse.
  • Udvidelse af demokratiet – mere tid til familie, fritid og samfund.
  • Styrkelse af landområderne – folk kan nemmere få hverdagen til at hænge sammen med transport til og fra arbejde
Løn

I de sidste mange år har der fra kapitalens politiske lakajer lydt et mantra ”Det skal kunne betale sig at arbejde…” Kommunisterne er fuldkommen enig heri. Derfor skal arbejderklassen rejse kravet om

Mindste løn på 160 kr. i timen – det skal kunne betale sig at arbejde!

www.kommunisterne.dk