Udtalelse

Nej tak til nye kampfly kampagnen i København udtaler:

Det er ikke kun Boeing, der gerne vil vide, hvad der ligger til grund for valget af F-35. Boeing skriver i sin pressemeddelelse: “Den 15. september 2016 indgav Boeing en formel anmodning om aktindsigt, (…). Siden da har ministeriet kun udleveret en meget lille brøkdel af de dokumenter, som Boeing efter loven er berettiget til at få adgang til, ligesom ministeriet heller ikke har udleveret aktlister.”

Så længe dette hemmelighedskræmmeri fortsætter, er der grund til at tro, at der er noget at skjule.

Dette gælder både det konkrete valg af flytype, men også den forsvarspolitiske vurdering af, at Danmark har brug for kampfly, der kun er egnet til angreb udenfor landets grænser.

Det er et demokratisk underskud og manglende inddragelse, når den slags oplysninger ikke bliver lagt offentligt frem og kan debatteres.

Vi mener ikke, at kampfly er egnede, hvis Danmark ønsker at bidrage til konfliktløsning og fred i verden.

Således vedtaget af

Nej tak til nye kampfly – København

onsdag den 2. marts 2017